Arhiv

Novice

Aktivnosti na projektu Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur

20. april 2009

Predstavitek dosedanjih aktivnosti na projektu Bošnjaki med nami - usposabljanje za sožitje kultur.
 

Dne 30. 5. 2008 je Ministrstvo za kulturo objavilo javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpori njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 4. Razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in Prednostne usmeritve 4.3.: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

Dne 22. 8. 2008 je Ministrstvo za kulturo sprejelo sklep št. 61001-2/2008/59 o izboru našega projekta za sofinanciranje.

Do roka za oddajo III. vmesnega poročila - 10. 4. 2009 - so na projektu potekale naslednje aktivnosti:

Vodenje projekta. Redni sestanki projektne skupine, ki bo tudi bedela skozi celotni čas projekta nad aktivnostjo pri projektu, da bodo rezultati profesionalni in realizirani v skladu s pogodbo.

Vzpostavitev projektnih dejavnosti. Začetek vzpostavitev projektne skupine, do datuma poročanja ministrstvu za kulturo - 10. 10. 2008 - smo zaposlili organizatorja na projektu (člana projektne skupine). V nadaljevanju istega meseca smo po ZJN dokončno vzpostavili projektno skupino (projektni vodja in pomočnik projektnega vodje). V tem obdobju so bile tudi razdeljene naloge med člane projektne skupine ter bil je tudi organiziran potek dela za nadaljevanje projekta.

Usposabljanje organizacijske skupine 1. V začetku meseca novembra je bila definirana sestava organizacijske skupine 1 (trije člani) in pri koncu meseca se je tudi formaliziralo sodelovanje z organizacijsko skupino 1. 26. in 27. 11. 2008 je bil opravljen »Seminar za izvedbo postopkov ZJN«. Organizacijska skupina 1 je v mesecu marcu končala s še tremi seminarji: med 5. in 8. ter 16. in 17. 3. 2009 je potekal »Seminar NLP«; 19. 3. 2009 je potekal »Seminar pogajanja«; in 25. 3. 2009 je potekal »Seminar o pridobivanju nepovratnih EU sredstev«

Kot začetna aktivnost usposabljanja in izobraževanja organizacijske skupine 2 je bila v mesecu februarju definirana tričlanska sestava te skupine. Kot predpriprava »Letnega festivala Bošnjakov« so se tudi izvedli začetni sestanki za definiranje koncepta festivala, tudi v sklopu na pripravo za promocijo festivala smo v začetku aprila postavili spletno stran zavoda, ki je tudi predvidene po projektu.

***

Projekt »Bošnjaki med nami – usposabljanje za sožitje kultur« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov in namenska sredstva slovenske udeležbe 15 % celotnih sredstev.

www.svlr.gov.si

 
Prijava na e-novice
Če želite prejemati novice, obvestila, se prijavite na e-novice:

Odjava e-pisma
Statistika ogledov
Vseh: 2054 since 15.09.2010
Ta mesec: 190
Ta teden: 50
Danes: 1