Arhiv

Novice

Aktivnosti na projektu Umetnost multikulturnosti

30. september 2010

Predstavitev aktivnosti na projektu "Umetnost multikulturnosti – usposabljanje pripadnikov manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije" v zaključnem obdobju projekta. 

8. 9. 2010 sta bili tudi organizirani delavnici za skupino, ki je šla skozi osrednja usposabljanja, Delavnica prenosa znanja in Delavnica organizacije fotografske razstave in video projekta.

V končnem obdobju poročanja se je dokončno definirala vsebina fotografske razstave in video projekta, dogovorilo se je o najetju prostora za izvedbo dogodka, pripravil se je koncept promocije dogodka ter promocijski material.

Fotografska razstava in video projekt »Umetnost multikulturnosti« je bila odprta 24. 9. 2010 in bo odprta do 5. 10. 2010.

***

Projekt »Umetnost multikulturnosti – usposabljanje pripadnikov manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov, namenska sredstva slovenske udeležbe pa 15 % celotnih sredstev.

www.svlr.gov.si

 
Prijava na e-novice
Če želite prejemati novice, obvestila, se prijavite na e-novice:

Odjava e-pisma
Statistika ogledov
Vseh: 2840 since 15.09.2010
Ta mesec: 280
Ta teden: 57
Danes: 1