Arhiv

Novice

Literarno-bralni natečaj

24. april 2017

Ob stoti obletnici soške fronte, Kulturno-izobraževalni zavod Averroes vabi srednješolce k prijavi in sodelovanje pri literarno-bralnem natečaju. Besedilo natečaja objavljamo v nadaljevanju:

Organiaztor

Organizator literarnega natečaja je Kulturno-izobraževalni zavod Averroes iz Ljubljane v sodelovanju z Islamsko skupnostjo v RS. Pridruženi partnerji projekta so: Fundacija Poti miru iz Kobarida in Društvo pisateljev Slovenije.

Trajanje

Literarni natečaj se začne 1. aprila in konča 30. septembra 2017.

Namen

Zavod Averroes razpisuje literarni natečaj z namenom ozaveščati o človeškem potencialu soške fronte, ki velja za prizorišče največjega spopada na gorskem območju v zgodovini sploh. Na soški fronti so se borili vojaki različnih nacionalnosti, ki so bili del avstro-ogrske vojske. Zgodbo o vojakih in bitkah na soški fronti zelo lepo opisuje Valerija Skrinjar Tvrz v svojem romanu Bosna in Soča, ki je zgodba o dveh svetovih, o tistem v Bosni, kjer vojni čas še dodatno oblikuje moralno podobo ljudi, in tistem na fronti, na Soči. Tako bralec, ki ne pozna podrobnosti o soških bitkah, ob branju knjige dobi strnjeno zgodovinsko sliko.

Soška fronta je pomenila največjo koncentracijo različnega osebja, vojakov, verskih uslužbencev, bolničarjev in drugih, ki so skrbeli za različne potrebe, gradili ceste, prelaz Vršič, improvizirali bolnišnice, postavljali verske objekte za duhovne potrebe vojakov in kljub vsem grozotam, ki so jih videli in doživeli, poskušali ostati ljudje. Čeprav so vojaki in tudi drugi že imeli občutek, da jim je srce otopelo in da niso več zmožni ljubiti, so pokazali pravo plat človeškosti in sočutja.

Zato je namen literarno-bralnega natečaja medkulturno povezovanje in branje, da bi sto dijakov iz Slovenije in sto iz Bosne in Hercegovine prebralo roman ter svoje videnje in razumevanje človeške plati zgodbe, ki je zelo aktualna skozi pojave, kot so medkulturnost, sočutnost, razumevanje, podpora, sobivanje ipd., zapisalo v eseju s predlaganima naslovoma Po poteh soške fronte in Iz preteklosti v boljšo prihodnost.

Sodelovanje na natečaju

Na literarno-bralnem natečaju lahko sodelujejo srednješolci od 1. do 4. razreda. Dijaki lahko na natečaju sodelujejo prek učiteljev mentorjev ali samostojno tako, da izberejo enega od dveh ponujenih naslovov ter potem, ko bodo prebrali roman Bosna in Soča, napišejo poljubno dolg esej. Roman je dostopen v veliki večini splošnih knjižnic po Sloveniji.

Zgodbe oziroma eseje dijakov je mogoče oddati najpozneje do 30. septembra 2017, v elektronski obliki na naslov: info@averroes.si ali po pošti na naslov: Zavod Averroes, Grablovičeva 14, 1000 Ljubljana, s pripisom ''Za literarno-bralni natečaj''. Ob prijavi eseja naj bodo jasno zapisani tudi naslednji podatki:

- ime, priimek in starost avtorja

- ime in priimek mentorja

- elektronski naslov (če pošiljate po pošti)

- telefonska številka mentorja in dijaka in

- točen naslov srednje šole.

Izbor zmagovalnih esejev

Eseje bo prebrala in pregledala tričlanska komisija, ki bo med drugim ocenjevala upoštevanje smernic, izvirnost, jezik in slog pisanja. Komisijo sestavljajo: Janja Vidmar, Milojka Mansoor in Irena Urbič.

O izboru bodo avtorji oziroma njihovi mentorji obveščeni najpozneje do 15. oktobra 2017 po elektronski pošti.

Vsi eseji, ki prispejo na naslov Zavoda Averroes v sklopu natečaja, preidejo v last Zavoda Averroes, ta pa lahko z njimi časovno neomejeno in prosto razpolaga ter jih uporablja za svoje potrebe brez odškodnine avtorjem. Prispelih izdelkov ne vračamo.

Nagrade

Najboljši eseji bodo denarno nagrajeni, in sicer:

1. mesto: 300 evrov,

2. mesto: 200 evrov in

3. mesto: 100 evrov.

Razglasitev najboljših del in podelitev nagrad bosta potekala ob organiziranem druženju in pogovoru z avtorico romana Valerijo Skrinjar Tvrz v oktobru 2017. O točnem terminu srečanja bodo zmagovalci obveščeni pozneje. Zmagovalni esej bo objavljen v glasilih Zavoda Averroes in Islamske skupnosti ter po priporočilu strokovne komisije tudi v določenih drugih medijih.

Častni pokrovitelj literarnega natečaja je mufti prof. dr. Nedžad Grabus. 

 
Prijava na e-novice
Če želite prejemati novice, obvestila, se prijavite na e-novice:

Odjava e-pisma
Statistika ogledov
Vseh: 1114 since 15.09.2010
Ta mesec: 75
Ta teden: 18
Danes: 1