Arhiv

Novice

Vabilo na predstavitveno delavnico o projektu Vizualne komunikacije multikulture

29. december 2011

V sredo, 4. januarja 2012, ob 17:00, vas vabimo na predstavitveno delavnico o projektih EU (projektih ESS) in razvojnem projektu Zavoda Averroes "Vizualne komunikacije multikulture", projektnem delu in projektih EU, ki bo potekala na Pržanu v Ljubljani.

Obvezne prijave na info@averroes.si, ob potrditvi prijave dobite tudi bolj natančne podatke o dogodku.

Cilj te delavnice je predstaviti aktualni projekt in konkretno oblikovati skupino katerih člani bodo deležni usposabljan iz področij projektnega komuniciranja in grafičnega oblikovanja. Vsa predvidena usposabljanja bodo vodili profesionalci na svojem področju ter poleg tega bodo vsa usposabljanja brezplačna. Zaradi kakovosti usposabljanja je število sodelujočih omejeno. Usposabljanja v sklopu projekta »Vizualne komunikacije multikulture« so namenjena novim narodnim skupnostim v Republiki Sloveniji.

Seminarji v sklopu usposabljanja:

- seminar grafičnega oblikovanja,
- oblikovanja animacij,
- oblikovanja spletnih strani,
- seminar obdelave tiskanih publikacij,
- delo s pdf datotekami in priprava za tisk,
- seminar vektorskega oblikovanja,
- seminar projektni proces in projektno vodenje,
- strateška komunikacija in
- čustvena intelegenca in vodenje.

Projekt »Vizualne komunikacije multikulture - z veščino grafičnega oblikovanja in projektnega komuniciranja do višje zaposljivosti pripadnikov novih narodnih skupnosti« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov in namenska sredstva slovenske udeležbe 15 % celotnih sredstev. 

SVLR

 
Prijava na e-novice
Če želite prejemati novice, obvestila, se prijavite na e-novice:

Odjava e-pisma
Statistika ogledov
Vseh: 2180 since 15.09.2010
Ta mesec: 217
Ta teden: 43
Danes: 2