Arhiv

Novice

Tribuna z dr. Nadjo Furlan Štante

17. december 2012

V petek, 14. novembra 2012, je v dvorani Averroes potekala tribuna, v okviru katere smo predstavili članek ''Spoštovanje ženstvenosti (femininosti) in premagovanje negativnih spolnih stereotipov: iz perspektive religijskega feminizma'', ki je objavljen v Zborniku ''Z dialogom do medsebojnega spoštovanja''.

Avtorica članka je dr. Nadja Furlan Štante, ki je doktorirala s področja ženskih religijskih študij, zato je tema, katero je predstavila, v kontekstu njega dosedanjega dela in raziskovanja. Feminizem je tema, ki bo vedno aktualna in zanimiva, kar je bilo možno zaključiti tudi na podlagi mnogih vprašanj publike in njihove vključitve v razgovor. V svojem članku je dr. Furlan Štante opozorila na pozitiven prispevek različnih oblik religijskega feminizma, s poudarkom na islamskem feminizmu, ter na ponovno ovrednotenje obeh spolov v luči spoštovanja enakovrednosti in enakopravnosti spolov.

Profesorica Furlan Štante je bila prva, ki je na to temo doktorirala na Teološki fakulteti v Ljubljani. Na splošno, v sodobnem slovenskem religijskem prostoru je žensko vprašanje, vprašanje enakovrednih zastopanosti zelo aktualno vprašanje. V uvodnem delu predavanja je dr. Nadja Furlna Štante povedala: ''… odnos je tisto prvo in glavno počelo, ki bi ga morali vseskozi izboljševati in imeti v mislih. V odnosih se gibamo in brez odnosa ni življenja. V tem smislu je tudi odnos do drugega poglaviten, da lahko izboljšamo  kakovost odnosa v naši ožji družini, potem v širši skupnosti. Religije so ''tiste, ki dajejo smisel življenju'' in iz katerih črpamo norme za življenje. Zato so religije ključ za spremembe. In v tem sozvočju so tudi različne oblike religijskega feminizma dobile v sodobnem času nov pečat, pomen. Sama beseda feminizem je danes prej negativno nastrojena kot pozitivno. Različni negativni pomeni so se nakopičili tekom razvoja tega pojava in zato je danes sam izraz religijski feminizem negativno označen, preden se poglobimo v to in pogledamo, kaj se skriva na drugi strani tega kovanca. V sodobnih oblikah feminizma, tudi islamskega religijskega feminizma ne moremo govoriti o eni veji, obstajajo različni tokovi. Danes želimo spregovoriti predvsem o pozitivnih oblikah religijskega feminizma, ki imajo za glavni cilj ne uničiti in nadvladati, ampak opolnomočiti. Opolnomočenje je beseda, ki v slovenščino pride iz angleškega izraza ''inpowerment'' torej, opolnomočenje posameznika/ce in to polnomočenje izhaja iz notranje moči iz prebuditve, obuditve posameznika/ce s pomočjo notranje moči, da se osvobodi vseh negativnih zatiranj, podob, občutkov, predsodkov, ki so vezani na osebo ali spol kot tak. Z vidika religijskega feminizma je samo osvobojen posameznik/ca tisti, ki lahko širši skupnosti kaj ponudi in deluje.'' Ostala razmišljanja in poglede dr. Nadje Furlan Štante lahko preberete v Zborniku.

Na koncu so se s strani publike vrstila mnoga vprašanja, ki so bila predvsem v smislu izmenjave mišljenj s področja religijskega feminizma.

Na koncu smo podali dober zaključek, da je zelo težko govoriti o islamskem religijskem feminizmu, tako kot je težko govoriti o pojavu islamskega terorizma. Kajti če gledamo na feminizem kot pojav s katerim se posamezniki/ce borijo za določene pravice, potem lahko rečemo, da je islam s svojim prihodom zagotovil vse pravice, ki zadevajo svobodo vsakega posameznika. S prihodom islama so ženske dobile svoj položaj in pravice, ki jih pred islamom niso poznali in jih ženske niso bile deležne. S prihodom islama prihajajo tudi določene novosti, ki so bile v tem času revolucionarne – deklice so dobile pravico do življenja, prepovedana je spolna zloraba deklet, dodeljena je pravica ženskam do dedovanja, ženska ni več zgolj predmet temveč svobodna oseba s popolnoma enakopravnim položajem kot moški, torej je bila deležna tudi posameznih pravic, sama je odgovarjala za svojo lastnino, dobila je pravico do ločitve ipd. Seveda so te pravice z današnjega zornega kota nekaj, kar je samoumevno že samo po sebi, vendar je to takrat pomenilo velik prelom. Danes lahko govorimo o vplivu in razumevanju družbe glede položaja žensk v islamu, iz katerih izhajajo mnogi predsodki in mnenja, ki se izražajo v luči feminizma kot takega.

V mesecu januarju bodo sledile nove predstavitve člankov iz Zbornika.

 
Prijava na e-novice
Če želite prejemati novice, obvestila, se prijavite na e-novice:

Odjava e-pisma
Statistika ogledov
Vseh: 3601 since 15.09.2010
Ta mesec: 320
Ta teden: 53
Danes: 1